Start Operator Systemu Dystrybucyjnego       
 

Start
KOMUNIKAT Operatora Systemu Dystrybucyjnego LUBZEL Dystrybucja Sp. z o. o. dotyczący projektu IRiESD

Wypełniając obowiązek opracowania IRiESD wynikający z z art. 9g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1504 z późniejszymi zmianami), LUBZEL Dystrybucja Sp. z o. o. opracował projekt IRiESD, który był konsultowany z użytkownikami systemu w dniach 28.11.2007 – 11.12.2007r.

LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o. niniejszym informuje o zakończeniu procesu konsultacji i przedstawia Raport z przebiegu konsultacji.

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 18 grudzień 2007 )
"Nowoczesna Energetyka" w Nałęczowie

W dniach 5-7 grudnia br. odbyła się w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Energetyk” w Nałęczowie przy ul. Paderewskiego 10, trzydniowa Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo – Techniczna „Nowoczesna Energetyka” NOE 2007.

Organizatorami Konferencji byli Politechnika Lubelska i LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o. Była to pierwsza tak duża konferencja w branży energetycznej organizowana na naszym terenie.

W Konferencji wzięli udział m.in.: naukowcy z Politechniki Śląskiej, Wrocławskiej, Białostockiej, Opolskiej, Łódzkiej, Lubelskiej, Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Instytutów Energetyki oraz przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej i wielu znanych firm z kraju i zagranicy. Podczas Konferencji zostało uroczyście podpisane "Porozumienie o współpracy" pomiędzy Politechniką Lubelską a LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie kształcenia i pozyskiwania wykwalifikowanych kadr, a także współpraca w kształceniu studentów m.in. poprzez organizację praktyk studenckich, jak również współpraca w zakresie prac badawczych i rozwojowych w trakcie których studenci będą między innymi mogli zapoznać się z technologią wytwarzania śrub dwustronnych

   

 

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 18 grudzień 2007 )
Ogłaszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom akcji imiennych
Zarząd
Lubelskich Zakładów Energetycznych Spółka Akcyjna
LUBZEL SA
z siedzibą w Lublinie
ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin

działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa

na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303)

ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 29 listopad 2007 )
Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnia >> 
Działalność usługowa
Centrum Szkoleniowe
LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A tel. 81 445-10-00 Operator Systemu Dystrybucyjnego